Nota prawna

SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa,
Tel. +48 22 428 42 80
e-mail: info@saria.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 21005

Zarząd:
Arnaud Bécard
Piotr Marczuk

1. Zawartość strony internetowej secanim.pl
Nieustannie staramy się, aby nasza strona internetowa była aktualna, a jej treść poprawna i kompletna. Nie zawsze jednak możemy zapobiec wystąpieniu błędów. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Odpowiedzialność za szkody materialne lub niematerialne wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji i/lub z wykorzystania niepełnych lub błędnych informacji jest zasadniczo wykluczona, o ile błędy nie zostały spowodowane celowo, umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.
Wszystkie przedstawione na stronie internetowej oferty podlegają potwierdzeniu przez SARIA Polska Sp. z o.o. Oddział SecAnim i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony internetowej lub całej strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia, a także do czasowego lub trwałego wstrzymania jej publikacji.

2. Linki zewnętrzne i odwołania do stron internetowych
Niniejsza strona internetowa zawiera bezpośrednie i pośrednie linki do innych stron internetowych („Linki”). Za treść tych zewnętrznych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy i prowadzący. Nie mamy żadnego wpływu na poprawność i dokładność poszczególnych treści tych stron. W momencie tworzenia linków sprawdziliśmy strony, do których prowadzą linki, pod kątem nielegalnych lub bezprawnych treści. W momencie umieszczania linków nie były widoczne żadne nielegalne lub bezprawne treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd i zawartość stron, do których prowadzą linki. Utworzenie bezpośrednich lub pośrednich linków nie oznacza, że przyjmujemy treści, do których prowadzą te linki lub odsyłacze, jako własne. Nie mamy możliwości stałego monitorowania bezpośrednich lub pośrednich linków bez otrzymania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Jeżeli dowiemy się o nielegalnych lub naruszających prawo treściach, natychmiast usuniemy takie linki.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej do których prawa posiadają osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa dotyczącego ochrony znaków towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli.
Prawa autorskie do stworzonych i opublikowanych przez nas dzieł pozostają wyłącznie naszą własnością jako autora strony. Powielanie lub wykorzystywanie elementów takich jak diagramy, wideo, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez naszej zgody jest zabronione.

4. Ochrona danych
Jesteśmy świadomi, że ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszego serwisu internetowego jest dla Ciebie ważna. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Z tego powodu chcemy, abyś wiedział, jakie dane zbieramy, kiedy je zbieramy i jak je wykorzystujemy. Podobnie poprzez niniejsze oświadczenie pragniemy poinformować Cię o środkach, które podejmujemy w celu zapewnienia ochrony danych, które nam przekazałeś.

O ile na stronie internetowej secanim.pl istnieje możliwość podania danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy itp.), podanie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wyraźnie oświadczamy, że w żadnym wypadku nie przekażemy tych danych osobom trzecim.

Zakres obowiązywania oświadczenia o ochronie danych osobowych:

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy firmy SARIA Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej SARIA). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i dane zawarte na tej stronie internetowej były prawidłowe. Wyklucza się jednak odpowiedzialność i gwarancję za prawidłowość i kompletność udostępnionych Państwu informacji i danych. Strony internetowe należące do SARIA mogą zawierać odniesienia (linki) do firm trzecich, do których nie odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych i za których treści SARIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, na przykład poprzez wypełnienie formularzy lub wysłanie wiadomości e-mail, lub poprzez zamówienie produktów lub usług, złożenie zapytania, przesłanie prośby online lub zamówienie materiałów. Za Państwa zgodą, Państwa dane będą przechowywane, przetwarzane i w razie potrzeby przekazywane firmom powiązanym z SARIA wyłącznie w celu udzielania porad, przekazywania informacji o produktach i usługach lub składania ofert na produkty lub usługi. SARIA zapewnia, że podane przez Państwa dane będą traktowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na poniższy adres (info@saria.pl). Zapewniamy Państwa, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeśli udzielą nam Państwo wcześniej stosownej zgody.

Twoje prawa
Na żądanie SARIA poinformuje Państwa w możliwie najkrótszym czasie, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe na Państwa temat, a jeżeli tak, to jaki jest charakter tych danych. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność i aktualność danych, zapisaliśmy nieprawidłowe dane, poprawimy je na Państwa życzenie. Warunkiem wykorzystania Państwa danych jest wyrażenie przez Państwa zgody.
Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, jak również z prawa do odwołania zgody na przekazanie Państwa danych. Z tych praw można skorzystać, wysyłając e-mail na adres info@saria.pl, z prośbą o dostęp, korektę lub usunięcie Państwa danych.
Prawo własności intelektualnej

Zawartość serwisu secanim.pl jest chroniona prawem własności intelektualnej. Powielanie lub kopiowanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów graficznych wymaga uprzedniej zgody SARIA Polska Sp. z o.o.
Prywatność i pliki cookie

5. Moc prawna
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią naszej strony internetowej. Jeśli poszczególne sformułowania lub fragmenty przedmiotowego tekstu nie są lub przestały być w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie ma to wpływu na pozostałe części tego oświadczenia.