Mączka mięsno-kostna kategorii 1

Produkt otrzymywany w procesie przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należących do 1 kategorii ryzyka w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r.

W celu zapobieżenia wprowadzeniu tłuszczu utylizacyjnego kat.1 do łańcucha żywnościowego, produkt znakowany jest markerem GTH zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Mączka mięsno-kostna kat.1 przeznaczona jest wyłącznie do spalania lub współspalania w uprawnionych do tego zakładach, zatwierdzonych odpowiednią decyzją właściwych organów weterynaryjnych.

Transport mączki mięsno-kostnej kategorii 1 może odbywać się tylko w zamkniętych pojemnikach zabezpieczonych przed niekontrolowanym wydostaniem się: kontenery, cysterny, worki, pojemniki typu big-bag, itp.
Produkt powinien być transportowany pojazdami oznakowanymi:
KATEGORIA 1, WYŁĄCZNIE DO USUNIĘCIA !

Przewozowi zawsze towarzyszy dokument handlowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cen i warunków dostawy lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z naszym Biurem Handlowym:
Tel: +48 728 950 168