Ekspert w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Nazwa SecAnim odnosi się do bezpiecznego przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ang. Security in Animal Processing). Aby zapewnić zgodność świadczonych usług z wymogami sanitarnymi, w SecAnim stosujemy surowe procedury odbioru i pomagamy hodowcom w dostosowaniu miejsca odbioru. Zgodne obowiązującymi dyrektywami europejskimi oraz normami obowiązującymi w naszych zakładach nasi pracownicy oraz sprzęt, mający bezpośredni kontakt z materiałem uważnym za potencjalnie niebezpieczny, poddani są pełnemu procesowi dezynfekcji. Takie postępowanie pozwala nam na eliminację potencjalnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji oraz daje pewność, że do naszych klientów i ich hodowli przyjeżdża w pełni bezpieczna biologicznie jednostka.

Zgłoś odbiór