Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju
i gospodarki o obiegu zamkniętym

Aktywnie tworzymy gospodarkę obiegu zamkniętego, a produkty powstałe w wyniku przetworzonego przez nas surowca wykorzystywane są jako paliwa alternatywne dla elektrowni i przemysłu cementowego, a także do produkcji nawozów oraz jako komponenty używane przy produkcji biopaliw W ten sposób ograniczamy wydobycie paliw kopalnych, co bezpośrednio przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów ziemi, obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenia ilości składowanych odpadów.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nieodłączną częścią zobowiązań SecAnim i całej Grupy SARIA, której jesteśmy częścią. Poprzez nasze działania wspieramy zrównoważony rozwój w jego trzech wymiarach: rozwoju społecznym, gospodarczym i ekologicznym.
Dowodem na to jest otrzymany w 2022 roku, po raz drugi z rzędu, srebrny medal EcoVadis. Wyróżnienie to przyznawane jest przez niezależnego i największego dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju na świecie, w uznaniu za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ocenie poddanych zostało ponad 90.000 przedsiębiorstw na podstawie 21 wskaźników w czterech obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.
W 2022 roku jako grupa poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich czterech obszarach, plasując się w czołówce firm w naszej branży na świecie.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a tym samym do dołączenia do grona naszych klientów, którzy razem z nami dbają o lepszą, zdrowszą przyszłość.

Zgłoś odbiór