Ekspert w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Nazwa SecAnim odnosi się do bezpiecznego przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ang. Security in Animal Processing). Aby zapewnić zgodność świadczonych usług z wymogami sanitarnymi, w SecAnim stosujemy surowe procedury odbioru i pomagamy hodowcom w dostosowaniu miejsca odbioru. Zgodne obowiązującymi dyrektywami europejskimi oraz normami obowiązującymi w naszych zakładach nasi pracownicy oraz sprzęt, mający bezpośredni kontakt z materiałem uważnym za potencjalnie niebezpieczny, poddani są pełnemu procesowi dezynfekcji. Takie postępowanie pozwala nam na eliminację potencjalnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji oraz daje pewność, że do naszych klientów i ich hodowli przyjeżdża w pełni bezpieczna biologicznie jednostka.

Zgłoś odbiór

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju
i gospodarki o obiegu zamkniętym

Aktywnie tworzymy gospodarkę obiegu zamkniętego, a produkty powstałe w wyniku przetworzonego przez nas surowca wykorzystywane są jako paliwa alternatywne dla elektrowni i przemysłu cementowego, a także do produkcji nawozów oraz jako komponenty używane przy produkcji biopaliw W ten sposób ograniczamy wydobycie paliw kopalnych, co bezpośrednio przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów ziemi, obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenia ilości składowanych odpadów.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nieodłączną częścią zobowiązań SecAnim i całej Grupy SARIA, której jesteśmy częścią. Poprzez nasze działania wspieramy zrównoważony rozwój w jego trzech wymiarach: rozwoju społecznym, gospodarczym i ekologicznym.
Dowodem na to jest otrzymany w 2022 roku, po raz drugi z rzędu, srebrny medal EcoVadis. Wyróżnienie to przyznawane jest przez niezależnego i największego dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju na świecie, w uznaniu za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ocenie poddanych zostało ponad 90.000 przedsiębiorstw na podstawie 21 wskaźników w czterech obszarach tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw.
W 2022 roku jako grupa poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich czterech obszarach, plasując się w czołówce firm w naszej branży na świecie.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, a tym samym do dołączenia do grona naszych klientów, którzy razem z nami dbają o lepszą, zdrowszą przyszłość.

Zgłoś odbiór

Międzynarodowe doświadczenie

SecAnim należy do Grupy SARIA, która działa na arenie międzynarodowej jako producent wysokiej jakości surowców mających zastosowanie w branżach takich jak produkcja karm dla zwierząt towarzyszących, pasz dla zwierząt hodowlanych i akwakultury, rolnictwo a także w przemysł spożywczy oraz oleochemiczny. SARIA produkuje również energię odnawialną oraz świadczy usługi w sektorze rolniczym, detalicznym i gastronomicznym. Zatrudniając ponad 13000 pracowników i prowadząc swoją działalność w 26 krajach na całym świecie, przyczynia się do bardziej zrównoważonego świata. Gospodarka obiegu zamkniętego i zrównoważone rozwiązania są podstawą naszej działalności.
Misją SARII jest waloryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i bioodpadów powstających w całym sektorze spożywczym, a tym samym bycie preferowanym partnerem w biznesie i specjalistą w dostarczaniu naturalnych składników przedsiębiorstwom z branży rolniczej, produkcji żywności oraz bioenergetycznej. Bycie aktywnym i innowacyjnym przedsiębiorstwem w gospodarce o obiegu zamkniętym to powód do dumy, ale także wyzwanie, które napędza nas do jeszcze lepszego działania.

Dowiedz się więcej saria.pl