Tłuszcz utylizacyjny kategorii 1

Produkt otrzymywany z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (PUPZ) nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należących do 1 kategorii ryzyka w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. W celu zapobieżenia wprowadzeniu tłuszczu utylizacyjnego kat.1 do łańcucha żywnościowego, produkt znakowany jest markerem GTH zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Tłuszcz utylizacyjny kategorii 1 przeznaczony jest do celów technicznych. Jest to doskonały surowiec wykorzystywany w przemyśle oleochemicznym, w tym do produkcji komponentów do biopaliw i gliceryny.

Do transportu tłuszczu utylizacyjnego wykorzystuje się cysterny samochodowe, które oznakowane są zamieszczonym w widocznym miejscu komunikatem:

NIE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I ZWIERZĘTA !

Przewozowi zawsze towarzyszy dokument handlowy.

W celu utrzymania jakości tłuszczu utylizacyjnego należy przechowywać go w szczelnych, izolowanych zbiornikach. Nieprawidłowe przechowywanie i traktowanie tłuszczu utylizacyjnego może doprowadzić do utraty jego jakości. Czynnikami mającymi wpływ na utratę jakości są:

– zbyt częste podgrzewanie, powoduje wzrost liczby kwasów tłuszczowych (FFA);

– zbyt długi okres magazynowania, może spowodować jełczenie tłuszczu;

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cen i warunków dostawy lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z naszym Biurem Handlowym:
Tel: +48 728 950 168