Blisko Klienta

Zbieramy i przetwarzamy
padłe zwierzęta z gospodarstw
hodowlanych na obszarze całej Polski.

Szybki odbiór

Odbieramy padłe zwierzęta
zaraz po otrzymaniu zgłoszenia,
nawet tego samego dnia.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy najwyższe standardy
bioasekuracji z myślą o zdrowiu
i bezpieczeństwie ludzi, zwierząt i środowiska

SecAnim, partner w zakresie bezpieczeństwa biologicznego hodowli i środowiska

Jesteśmy wyspecjalizowanym oddziałem w strukturach Grupy SARIA. Wykorzystując kompleksowe rozwiązania, zapewniamy bezpieczeństwo biologiczne na każdym etapie swojej działalności. Silnie wspieramy gospodarstwa hodowlane, ubojnie, przemysł mięsny oraz administracje samorządowe w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt oraz innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (PUPZ kat.1), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Prowadzimy również z odbiór padłych zwierząt oraz innych PUPZ zaliczanych do kategorii 2.

W SecAnim kontrolujemy cały proces odbioru i przetwarzania zebranego materiału, który w naszych zakładach waloryzujemy do postaci cennych surowców wykorzystywanych do produkcji zielonej energii elektrycznej i biopaliw.
Więcej o nas

Nasza praca

W zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt oraz PUPZ kat.1 i kat.2 SecAnim swoje usługi świadczy dla:

  • Hodowców (bydła, trzody, drobiu, inne zwierzęta hodowlane) – odbiór padłych zwierząt gospodarskich;
  • Ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego – odbiór poprodukcyjnych PUPZ;
  • Służb weterynaryjnych – likwidacja ognisk chorób zakaźnych;
  • Służb celnych – odbiór PUPZ zakwestionowanych na przejściach granicznych;
  • Gabinetów weterynaryjnych – odbiór martwych zwierząt domowych;
  • Kół łowieckich – odbiór padłych dzikich zwierząt i patrochów;
  • Administracji samorządowej – odbiór martwych zwierząt z gmin i powiatów;
  • Przemysłu mleczarskiego – odbiór mleka i produktów mleczarskich nienadających się do spożycia przez ludzi;

Nasze usługi świadczymy w sposób bezpieczny z optymalnym zachowaniem najwyższych standardów bioasekuracji.
Zgłoś odbiór

Jesteśmy ekspertami w odbiorze i skutecznym unieszkodliwianiu padłych zwierząt hodowlanych oraz innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (PUPZ kat.1), które zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami prawa sklasyfikowane są jako materiał niebezpieczny.

Nasz servis świadczymy, na obszarze całej Polsk. Działamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami, z zachowaniem najwyższych standardów bioasekuracji,  za pośrednictwem naszych trzech zakładów: SARIA Polska Sp. z o.o., Struga S.A. oraz Eko-Stok Sp. z o.o.