SecAnim w Polsce

SecAnim w Polsce posiada 3 zakłady: SARIA Polska Sp. z o.o., STRUGA S.A. i Eko-Stok Sp. z o.o. oraz 4 centra zbiórki. Pozwala to nam na szybkie przeprowadzanie odbioru i przetwarzanie zebranego materiału. Codziennie do dyspozycji naszych klientów jest zespół składający się z prawie 200 specjalistów, którzy dbają o Państwa komfort począwszy od pierwszego kontaktu i odbiór, przez obsługę administracyjną, po ostateczne przetworzenie zebranego materiału.

W celu zgłoszenia odbioru wybierz zakład SecAnim odpowiedni dla twojej lokalizacji:

Zakład Eko-Stok Sp. z o.o.

Zakład STRUGA S.A.

Zakład SARIA Polska Sp. z o.o.